Menu

Bảo lãnh của người thân

Người thân có thể bảo lãnh cho đương đơn của các diện visa tay nghề tại Úc phải trên 18 tuổi, thường xuyên cư ngụ tại Úc và phải là:

·        Công dân Úc,

·        Thường trú nhân tại Úc,

·        Công dân New Zealand.

 

Đương đơn (hoặc vợ/chồng) của đương đơn phải có mối quan hệ ruột thịt với người thân đứng ra bảo lãnh như sau:

·        Là người con không phụ thuộc, kể cả con ghẻ,

·        Là cha/mẹ, kể cả cha/mẹ kế,

·        Là anh/em ruột, kể cả anh/em với con của cha/mẹ kế,

·        Là cháu trai/cháu gái, kể cả cháu kế,

·        Là cô, cậu, chú, bác kể cả cô, cậu, chú, bác kế.

·        Là ông bà nội/ngoại hoặc anh em họ thế hệ thứ nhất (đối với visa 475).

[Form dangkythongtin not found!]