LÝ DO NÊN CHỌN ĐẦU TƯ GRENADA

  • Con cái phụ thuộc dưới 30 tuổi và cha mẹ phụ thuộc từ 55 tuổi trở lên có thể đi kèm hồ sơ xin nhập tịch
  • Miễn thị thực đến hơn 115 quốc gia trên thế giới bao gồm Vương quốc Anh và khu vực Schengen. (Xem thêm thông tin tại đây)
  • Miễn thuế thu nhập ngoài quốc gia
  • Quy trình xử lý hồ sơ nhanh chóng
  • Không yêu cầu định cư, không yêu cầu phỏng vấn hay kỹ năng tiếng Anh
  • Cho phép giữ hai quốc tịch
  • Có thể xin thị thực đầu tư E-2 vào Mỹ

 

VISA E-2

Thị thực E-2 là thị thực không định cư, thị thực cho phép các nhà đầu tư được tuyển chọn nhập cảnh vào Mỹ tạm thời và họ không trở thành thường trú nhân (không phải chịu thuế toàn cầu). Các nhà đầu tư và nhân viên đủ điều kiện theo hiệp ước được phép sinh sống ở Mỹ trong khoảng thời gian đầu tiên tối đa là hai năm. Yêu cầu gia hạn có thể được cấp tối đa là hai năm cho mỗi lần. Không có giới hạn tối đa cho số lần xin gia hạn.

 

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

1.Đóng góp vào quỹ chuyển đổi quốc gia (National Transformation Fund)

LỆ PHÍ CHÍNH PHỦ

  • Lê phí nhận hồ sơ 1.500 USD mỗi người trên 18 tuổi
  • Lệ phí thẩm tra: 5.000 USD cho đương đơn chính và mỗi người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên, 2.000 USD mỗi người phụ thuộc từ 12-17tuổi
  • Lệ phí xử lý hồ sơ: 1.500 USD cho đương đơn chính và mỗi người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên, 500 USD cho mỗi người phụ thuộc dưới 18 tuổi

2. Đầu tư bất động sản
Đương đơn cần đầu tư vào bất động sản tại Grenada với mức đầu tư tối thiểu 350.000 USD (~7.7 tỷ đồng) và khoản đầu tư phải được duy trì trong thời gian ít nhất là 4 năm.