Loại Visa: Thường trú nhân.

Điều kiện xin Visa

Đương đơn có

 1. Kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 3 năm hoặc nắm giữ các chức vụ quản lý một doanh nghiệp hợp lệ trong vòng 3 năm.
 2. Có tài sản ròng hợp pháp trên $350,000 CAD (kể cả vợ/chồng).
 3. Sẵn sàng tham gia chuyến tìm hiểu thị trường tại Manitoba.
 4.  Có phương án đầu tư hoặc kinh doanh trên $150,000 CAD vào Manitoba. Nếu đương đơn mua lại cổ phần của một doanh nghiệp hiện hữu, đương đơn phải mua trên 1/3 số cổ phần hoặc phải đầu tư vào vốn trên $1,000,000 cho doanh nghiệp đó.
 5. Có nguyện vọng định cư tại Manitoba.
 6. Thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe và tư pháp
 7.    Nếu đương đơn được Tỉnh Manitoba chấp thuận bảo lãnh, đương đơn sẽ được yêu cầu đặt cọc $100,000 CAD. Số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi nhà đầu tư sang định cư và dự án kinh doanh/đầu tư ở Manitoba được thực hiện. Yêu cầu thông thường sau 2 năm kể từ ngày sang định cư Canada, nhà đầu tư phải thực hiện dự án kinh doanh của mình.

 

Phương án kinh doanh/đầu tư phù hợp

– Đầu tư vào Manitoba bằng tài sản cá nhân tối thiểu là $150,000 CAD.

– Nếu đương đơn mua lại cổ phần của một doanh nghiệp hiện hữu, đương đơn phải mua trên 1/3 số cổ phần hoặc phải đầu tư vào vốn trên $1,000,000 cho doanh nghiệp đó.

– Các khoản đầu tư vào hạng mục cá nhân như chỗ ở chính và xe sử dụng cho cá nhân không được xem là khoản đầu tư hợp lệ.

– Các khoản đầu tư vào doanh nghiệp hoạt động nhằm tạo ra lợi nhuận từ đầu tư thụ động đều không hợp lệ.

 

Hoạt động kinh doanh

– Doanh nghiệp phải là doanh nghiệp đang hoạt động và hoạt động thường xuyên tại Manitoba.

–  Đương đơn phải tham gia quản lý doanh nghiệp tại Manitoba.

– Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp và khả thi trong nền kinh tế Manitoba và đương đơn phải có các nguồn lực và kĩ năng để vận hành doanh nghiệp.

– Chương trình định cư diện doanh nhân có bảo lãnh của tỉnh bang Manitoba yêu cầu đương đơn phải tiến hành hoạt động kinh doanh có khả năng đóng góp cho nền kinh tế Manitoba.

 

Quy trình xử lý hồ sơ đối với Diện Doanh nhân Manitoba

– Nộp đơn bày tỏ nguyện vọng cho tỉnh bang Manitoba. Tỉnh bang sẽ sử dụng những thông tin đương đơn cung cấp làm căn cứ chấm điểm và xếp hạng EOI. Những đương đơn được chọn sẽ nhận thư mời nộp hồ sơ chính thức.

– Nộp hồ sơ chính thức cho tỉnh bang Manitoba.

– Nếu đương đơn được Tỉnh Manitoba chấp thuận bảo lãnh, đương đơn sẽ được yêu cầu đặt cọc $100,000 CAD.

– Đương đơn nộp hồ sơ xin Visa Canada (thường trú nhân).

– Đương đơn và gia đình di dân sang Canada.

– Thiết lập doanh nghiệp/dự án đầu tư và xin hoàn lại số tiền đặt cọc.

 

ĐỊNH CƯ TỈNH QUEBEC

Định cư tỉnh Quebec hiện có 2 chương trình chính:

Chương trình Nhà đầu tư Quebec:

Có 3 điều kiện chính:

 • Có tài sản trên CAD $1.6 triệu
 • Trên 2 năm kinh nghiệm kinh doanh.
 • Đặt cọc $800,000 với một cơ sở tài chính (ngân hàng hoặc công ty tài chính). Số vốn này được hoàn trả sau 5 năm không có lãi suất, nhưng được chính phủ Quebec bảo đảm. Có thể vay số tiền này với khoản lãi phải trả là từ $220,000 đến $240,000 (tuỳ theo ngân hàng hoặc đơn vị tài chính cho vay tiền). Như vậy, nhà đầu tư có thể bỏ ra số tiền tối thiểu từ $220,000 đến $240,000 CAD (không được hoàn lại) để nhận thẻ xanh Canada mà không cần phải đầu tư đến $800,000.
 • Không có yêu cầu về trình độ ngôn ngữ hoặc học vấn.

 

Chương trình Doanh nhân Quebec:

Chương trình hiện đang đóng, nhưng có thể được mở lại trong vài tháng tới (sớm nhất có thể là 1/4/2015 nhưng ít khả năng).  Các điều kiện bao gồm:

 • Có tài sản trên $300,000
 • Trên 2 năm kinh nghiệm kinh doanh
 • Nộp phương án kinh doanh đầu tư hoặc mua lại ít nhất $100,000 cho 25% cổ phần vào một công ty ở Quebec, và tham gia tích cực vào việc quản lý hoạt động doanh nghiệp.
 • Hồ sơ được đánh giá trên trình độ và năng lực từng cá nhân.

 

VISA CANADA: DOANH NHÂN BRITISH COLUMBIA

Visa Canada: Doanh nhân British Columbia

Loại Visa: Thường trú nhân.

 

Điều kiện xin Visa

Đương đơn có:

 1. Phương án đầu tư hoặc kinh doanh trên $200,000 CAD vào British Columbia. Đương đơn có thể thành lập doanh nghiệp mới hoặc mua lại doanh nghiệp hiện hữu. Loại hình doanh nghiệp phải được chấp thuận.
 2. Tạo ra ít nhất 1 công việc toàn thời gian cho công dân hoặc thường trú nhân Canada.
 3. Sở hữu ít nhất 1/3 cổ phần và tham gia quản lý trực tiếp doanh nghiệp tại Canada.
 4. Trong 10 năm gần nhất, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp (sở hữu ít nhất 10% cổ phần trong doanh nghiệp) hoặc 4 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao hoặc 1 năm làm chủ doanh nghiệp và 2 năm quản lý cấp cao.
 5. Có tài sản ròng hợp pháp trên $600,000 CAD (kể cả vợ/chồng)

Các loại hình doanh nghiệp được chấp nhận cho chương trình doanh nhân tại British Columbia:

Các doanh nghiệp đầu tư mới theo chương trình Doanh nhân British Columbia phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

 1. Doanh nghiệp phải được vận hành với mục đích chính là kiếm lợi nhuận từ thu nhập, hoạt động thông qua việc cung cấp các sản phẩm/dịch vụ.
 2. Các doanh nghiệp phải có tiềm năng tốt cho khả năng thương mại bền vững.
 3. Chính quyền tỉnh bang BC sẽ ưu tiên đặc biệt cho các phương án kinh doanh góp phần vào việc:

  – Sử dụng công nghệ mới.

  – Phát triển sản phẩm và công nghệ mới.

  – Phát triển các cách tiếp cận sáng tạo và sáng tạo cho các doanh nghiệp truyền thống.

  – Gia tăng giá trị xuất khẩu.

  – Tăng nghiên cứu và phát triển (R&D) / công nghệ thương mại hóa

  – Cung cấp sản phảm, dịch vụ cho địa phương hoặc khu vực vùng miền còn thiếu dịch vụ

Các loại hình kinh doanh sau đây không được chấp thuận:

 – Các cơ sở cư trú như Bed and breakfasts, trang trại sở thích và kinh doanh tại nhà.

  – Các doanh nghiệp cho vay trả ngày, thanh toán tiền mặt từ ngân phiếu, đổi tiền và máy rút tiền.

  – Tiệm cầm đồ.

  – Các cơ sở giặt ủi tự động.

  – Hoạt động rửa xe tự động.

  – Bán hàng đã qua sử dụng (trừ đồ sưu tầm, hoặc các trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng chẳng hạn như sửa chữa, tân trang, hoặc tái chế đồ đã qua sử dụng).

  – Phát triển / môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm, môi giới kinh doanh.

  – Các doanh nghiệp tham gia vào việc phân phối, sản xuất, bán các sản phẩm khiêu dâm hoặc tình dục, dịch vụ, hoặc trong việc cung cấp dịch vụ theo định hướng tình dục.

  – Bất kỳ loại kinh doanh nào khác có xu hướng làm mất uy tín cho chương trình, Chính phủ của British Columbia

Ngoài ra, các loại hình kinh doanh dưới đây sẽ không được xem xét trong khu vực thành phố Vancouver hoặc khu vực đô thị Abbotsford:

  – Cửa hàng tiện lợi.

  – Cửa hàng cho thuê Video và DVD.

  – Dịch vụ trạm xăng.

  – Các dịch vụ giặt khô.

  – Cơ sở nhuộm da nâu.

  – Hoạt động nhượng quyền thương mại, trừ khi có sự cho phép của chương trình bảo lãnh của BC.

 

Đầu tư vào doanh nghiệp

  – Nếu quý vị mua cổ phần của một doanh nghiệp đang hoạt động, quý vị có thể mua không quá 2/3 số tiền đầu tư tối thiểu theo quy định và quý vị phải có quyền sở hữu và kiểm soát của ít nhất 1/3 của doanh nghiệp đó. Loại cổ phiếu quý vị mua phải là loại cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết và không có lựa chọn mua lại.

  – Nếu quý vị mua tài sản của một doanh nghiệp, quý vị có thể mua không quá 2/3 số tiền đầu tư.

  – Ngoài ra, ít nhất 1/3 số tiền đầu tư cần thiết phải được dành cho mục đích mở rộng / nâng cao của các doanh nghiệp hiện hành mà quý vị mua.

  – Việc mua bất động sản không được tính vào đầu tư, trừ khi quý vị có thể chứng minh rằng nó là cần thiết để kinh doanh, trong trường hợp đó cũng không quá 2/3 tổng số tiền đầu tư.

Các chi phí dưới đây có thể được liệt kê là chi phí đầu tư, miễn là số tiền hợp lý:

  – Máy móc, thiết bị, đồ nội thất và đồ đạc.

  – Sửa chữa văn phòng, kho bãi.

  – Hàng tồn kho.

  – Bằng sáng chế và giấy phép.

  – Phí Nhượng quyền thương mại.

  – Tiền mua bất động sản và nhượng quyền thương mại được cho phép.

  – Xúc tiến ban đầu và tiếp thị.

  – Các chi phí khởi nghiệp, chẳng hạn như thành lập và lệ phí giấy phép, lệ phí chuyên nghiệp khác.

 

Nếu, vì bản chất của doanh nghiệp, mà quý vị không thể giải ngân toàn bộ số tiền đầu tư tối thiểu cho các loại chi phí, quý vị có thể tính nó vào tiền lương, tiền thuê nhà và chi phí hoạt động bình thường khác (không bao gồm bất kỳ khoản thanh toán nào cho bản thân hoặc thành viên gia đình) trong sáu tháng đầu hoạt động nếu thành lập một doanh nghiệp mới, hoặc ba tháng nếu mua một nhượng quyền thương mại, kinh doanh hiện tại.

Quy trình xử lý hồ sơ đối với Diện Doanh nhân British Columbia

 1. Nộp đơn bày tỏ nguyện vọng cho tỉnh bang British Columbia. Tỉnh bang sẽ sử dụng những thông tin đương đơn cung cấp làm căn cứ chấm điểm và xếp hạng EOI. Những đương đơn được chọn sẽ nhận thư mời nộp hồ sơ chính thức.
 2. Nộp hồ sơ chính thức cho tỉnh bang British Columbia.
 3. Tham gia buổi phỏng vấn với tỉnh bang British ColumbiaNếu việc phỏng vấn đạt kết quả tích cực, đương đơn sẽ ký Hợp đồng bảo lãnh với Tỉnh British Columbia. Hợp đồng bảo lãnh sẽ quy định chi tiết các điều kiện ràng buộc để được bảo lãnh cũng như quyền lợi và trách nhiệm của đương đơn trong việc kinh doanh.
 4. Sau khi ký Hợp đồng bảo lãnh, British Columbia sẽ hỗ trợ đương đơn xin Visa Làm việc tạm thời tại Canada trong thời hạn 2 năm.
 5. Đương đơn nộp đơn xin visa làm việc tạm thời lên Bộ Di Trú Canada. Khi được Bộ Di Trú Canada chấp thuận, đương đơn sẽ được cấp visa tạm trú cho cả gia đình.
 6. Sau 2 năm kinh doanh tại British Columbia, đương đơn có quyền xin visa thường trú và tiếp tục sống với tư cách thường trú nhân Canada.

 

VISA CANADA: DOANH NHÂN NEW BRUNSWICK

Loại Visa: Thường trú nhân

Điều kiện xin Visa

Đương đơn có:

 1.    Kinh nghiệm kinh doanh đủ để thực hiện phương án kinh doanh tại New Brunswick
 2.    Có nguyện vọng định cư tại New Brunswick
 3.    Sẵn sàng tham gia chuyến khảo sát thị trường tại New Brunswick
 4.    Phương án đầu tư hoặc kinh doanh ít nhất $125,000 CAD vào New Brunswick. Đương đơn có thể thành lập doanh nghiệp mới hoặc mua lại doanh nghiệp hiện hữu
 5.    Sở hữu ít nhất 1/3 cổ phần và tham gia quản lý trực tiếp doanh nghiệp tại Canada
 6.    Có tài sản ròng hợp pháp trên $300,000 CAD (kể cả vợ/chồng)
 7.    Đương đơn có trình độ Anh/Pháp ngữ
 8.    Nếu hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận, đương đơn phải đặt cọc $75,000 CAD. Số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi nhà đầu tư sang định cư và dự án kinh doanh/đầu tư ở New Brunswick được thực hiện.
 9.    50 điểm theo thang điểm dưới đây:

Thành thạo Anh/Pháp ngữ (tối đa 15 điểm)

Đương đơn thông thạo Anh hoặc Pháp ngữ sẽ được tối đa 10 điểm. Đương đơn thông thạo cả 2 ngôn ngữ sẽ được tối đa 15 điểm. Đương đơn không có trình độ bất kỳ Anh/Pháp ngữ nào sẽ bị từ chối.

Bằng cấp (tối đa 18 điểm)

Khả năng thích nghi (tối đa 25 điểm)

Kinh nghiệm quản lý (tối đa 25 điểm)

Quy trình xử lý hồ sơ đối với Diện Doanh nhân New Brunswick

 • Đương đơn đề nghị Tham gia Chuyến tìm hiểu thị trường tại New Brunswick
 • Xem xét đề nghị của đương đơn
 • Tham gia Chuyến tìm hiểu thị trường tại New Brunswick. Trong chuyến đi này, viên chức Di trú Doanh nhân sẽ phỏng vấn đương đơn
 • Nếu được chấp thuận, đương đơn được nộp hồ sơ xin bảo lãnh chính thức
 • Đương đơn được yêu cầu đặt cọc $75,000 CAD
 • Đương đơn nộp hồ sơ xin Visa Canada (thường trú nhân)
 • Đương đơn và gia đình di dân sang Canada
 • Thiết lập doanh nghiệp/dự án đầu tư và xin hoàn lại số tiền đặt cọc.