Menu

Visa 600 - Du lịch

Người có visa này được phép:

Sang Úc du lịch hoặc kết hợp thăm thân từ 3-12 tháng.

Điều kiện để xin visa:

1.    Có lý do du lịch chính đáng.

2.    Thỏa mãn điều kiện về tài chính.

3.    Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.

Visa 600 - Du lịch có bảo lãnh


 

Người có visa này được phép:

Sang Úc thăm người thân trong gia đình từ 3-12 tháng.

Vợ/chồng và con cái của đương đơn có thể đi theo cùng một hồ sơ.

Điều kiện để xin visa:

1.    Có lý do du lịch chính đáng.

2.    Thỏa mãn điều kiện về tài chính.

3.    Được người thân trong gia đình là công dân Úc, thường trú nhân Úc bảo lãnh. Người thân có thể là vợ/chồng, cha/mẹ, anh/chị/em, cô/cậu/chú/bác/dì, cháu ruột/ghẻ của đương đơn.

4.    Người thân bảo lãnh đã sinh sống ổn định tại Úc trên 2 năm.

5.    Nếu người bảo lãnh trước đây đã bảo lãnh cho một người khác theo diện visa này, mà người đó không tuân thủ các điều kiện thị thực, thì phải đợi 5 năm trước khi được bảo lãnh tiếp người khác.

6.    Người bảo lãnh phải đóng tiền thế chân “Security bond” có giá trị từ $5,000-$15,000 đôla Úc tùy theo yêu cầu của Bộ di trú. Số tiền này được hoàn lại sau khi đương đơn/gia đình rời khỏi nước Úc mà không vi phạm các điều kiện của thị thực.

7.    Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.

 

Visa 602 - Chữa bệnh ngắn hạn

Loại visa này dành cho những đương đơn đến Úc nhằm:

Điều trị bệnh hoặc tham vấn điều trị tại Úc trừ trường hợp mang thai hộ.

Hiến tặng nội tạng.

Thời hạn của visa này tùy thuộc vào các kế hoạch chữa trị bệnh và có thể xuất/nhập cảnh Úc nhiều lần

Điều kiện để xin visa

 1. Có phác đồ điều trị hoặc tham vấn điều trị hay hiến tặng nội tạng tại Úc.
 2. Thỏa mãn điều kiện về tài chính.
 3. Không mắc các bệnh có thể gây đe dọa cho sức khỏe cộng đồng.

Visa 400 – Visa làm việc tạm thời

Loại visa này dành cho những đương đơn đến Úc nhằm:

 • Tham gia làm việc ngắn hạn, làm việc có tính chuyên môn cao không liên tục.
 • Tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội không mang tính liên tục được một tổ chức tại Úc mời tham dự.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, tham gia các hoạt động hoặc công việc vì lợi ích của nước Úc

Điều kiện để xin visa

 1. Đương đơn dự định tham gia vào những công việc chuyên môn cao không liên tục và có tiểu sử nghề nghiệp và/hoặc có những đóng góp cá nhân liên quan tới công việc sẽ tham gia
 2. Đương đơn được mời tham gia vào một hay hơn một sự kiện không liên tục bởi 1 tổ chức tại Úc (tổ chức này có tham gia trong việc tổ chức sự kiện đó)
 3. Các thành viên trong gia đình có thể nộp cùng một đơn nhưng không được phép làm việc trong thời gian ở Úc.

Visa 600 - Visa công tác

Loại visa này dành cho những đương đơn đến Úc nhằm:

 • Phục vụ công tác cho các doanh nghiệp nói chung hay yêu cầu của chính phủ,
 • Đàm phán hợp đồng,
 • Thăm viếng của chính phủ,
 • Tham gia hội thảo, hội nghị, phỏng vấn xin việc hay các bài thi chuyên nghiệp.

Điều kiện để xin visa:

 1. Đương đơn có lý lịch công việc rõ ràng.
 2. Có mục đích cụ thể của chuyến đi công tác.
 3. Thỏa mãn điều kiện về tài chính cho chuyến đi.
 4. Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.
[Form dangkythongtin not found!]