Menu

Danh sách ngành nghề được chấp thuận cho Visa 457

Bộ Di trú và Quốc tịch Úc thường xuyên công bố các bản cập nhật của Danh sách ngành nghề được chấp thuận cho Visa Lao động 457. Phiên bản mới nhất của danh sách này có thể xem dưới đây hoặc tải tại đây.

 

{pdf=http://tuvanditru.com/457.pdf|650|900}

[Form dangkythongtin not found!]