Liên hệ tư vấn (028) 6291 8889

Dự án đang kêu gọi đầu tư

TẬP ĐOÀN RELATED

DỰ ÁN HUDSON YARDS GIAI ĐOẠN III

 • Số việc là đã được tạo ra sẵn, đảm bảo thẻ xanh cho nhà đầu tư
 • Số việc làm đã được tạo ra sẵn
 • Tỷ lệ vốn EB-5 nhỏ: chỉ 8.6%
 • Có tài sản thế chấp cho khoản vay E-B5 và kế hoạch hoàn vốn khả thi
XEM CHI TIẾT
media
media
TẬP ĐOÀN CANAM

DỰ ÁN THE SPIRAL

 • Dự án được đã chấp thuận đơn I-924 của USCIS
 • Tỷ lệ vốn EB-5 nhỏ: chỉ 7%
 • Dự kiến số việc làm tạo ra lên đến 25 việc làm cho mỗi nhà đầu tư
XEM CHI TIẾT
TẬP ĐOÀN HOMEFEED

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ESCAYA, SAN DIEGO

 • Dự án đã được chấp thuận đơn I-924 của USCIS
 • Số việc làm đã được tạo ra sẵn
 • Nhà đầu tư EB-5 được ưu tiên hoàn trả vốn đầu tiên
XEM CHI TIẾT
media
media
TẬP ĐOÀN RELATED

DỰ ÁN HUDSON RESIDENCES

 • Dự kiến tạo ra 22 việc làm cho mỗi nhà đầu tư
 • Tỷ lệ vốn EB-5 nhỏ, chỉ: 10,5%
 • Dự án duy nhất trên thị trường trả lãi khủng lên đến 4%
XEM CHI TIẾT

Dự án đã hết suất

TẬP ĐOÀN RELATED

DỰ ÁN HUDSON YARDS MANHATTAN TOWER - GIAI ĐOẠN II

XEM CHI TIẾT
TẬP ĐOÀN LIGHTSTONE

DỰ ÁN KHÁCH SẠN MARRIOTT TIMES SQUARE SOUTH

XEM CHI TIẾT
TẬP ĐOÀN LIGHTSTONE

DỰ ÁN WALL STREET TOWER

XEM CHI TIẾT