3 điều bạn cần biết về hệ thống Thuế Mỹ trước khi chuyển đến sinh sống

Bạn có kế hoạch chuyển đến Mỹ để làm việc, học tập hoặc định cư? Dù bạn có mục đích gì, việc hiểu rõ về hệ thống thuế Mỹ là rất quan trọng. Trong bài viết này, Khai Phú sẽ chia sẻ 3 điều cần biết về thuế trước khi bạn chuyển đến Mỹ.

3 điều bạn cần biết về hệ thống Thuế Mỹ

3 điều bạn cần biết về hệ thống Thuế Mỹ trước khi chuyển đến sinh sống

Tìm hiểu về tình trạng cu trú thuế tại Mỹ

Tình trạng cư trú thuế không giống với tình trạng nhập cư. Bạn có thể là người nước ngoài tạm trú tại Mỹ, nhưng vẫn được coi là cư trú về mặt thuế. Điều này có ảnh hưởng lớn đến nghĩa vụ thuế của bạn.

Phân biệt cư trú thuế và cư trú nhập cư 

Tình trạng cư trú thuế được xác định dựa trên số ngày bạn lưu trú tại Mỹ. Tình trạng cư trú nhập cư lại phụ thuộc vào thẻ xanh hoặc visa của bạn.

Ví dụ, bạn có thể là người nước ngoài tạm trú tại Mỹ với visa du lịch, nhưng vẫn được coi là cư trú về mặt thuế nếu bạn lưu trú tại Mỹ đủ số ngày theo quy định.

Ngược lại, bạn cũng có thể là người nước ngoài thường trú tại Mỹ (có thẻ xanh), nhưng không được coi là cư trú về mặt thuế nếu bạn không lưu trú đủ số ngày tại Mỹ theo quy định.

Những tiêu chí xác định tình trạng cư trú thuế 

Để xác định bạn có phải là cư trú về mặt thuế hay không, cơ quan thuế Mỹ (IRS) sử dụng hai tiêu chí chính:

 • Kiểm tra Sự Hiện Diện Thực Tế (Substantial Presence Test): Nếu bạn lưu trú tại Mỹ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và tổng số ngày lưu trú trong 3 năm (năm hiện tại và 2 năm trước đó) đạt 183 ngày trở lên, bạn sẽ được coi là cư trú về mặt thuế.
 • Kiểm tra Thẻ Xanh (Green Card Test): Nếu bạn được cấp thẻ xanh (giấy phép thường trú), bạn sẽ được coi là cư trú về mặt thuế, ngay cả khi bạn không đáp ứng tiêu chí Sự Hiện Diện Thực Tế.

Dưới đây là bảng tóm tắt để bạn xác định tình trạng cư trú thuế của mình:

Tình Trạng

Cư Trú Về Mặt Thuế
Công dân Mỹ
Người nắm giữ Thẻ Xanh
Không phải công dân Mỹ, không có Thẻ Xanh nhưng đáp ứng Kiểm tra Sự Hiện Diện Thực Tế
Không phải công dân Mỹ, không có Thẻ Xanh và không đáp ứng Kiểm tra Sự Hiện Diện Thực Tế Không

Việc xác định tình trạng cư trú thuế rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của bạn.

Nghĩa vụ khai thuế đối với cư trú thuế tại Mỹ 

Nếu bạn được xác định là cư trú về mặt thuế, bạn sẽ phải tuân thủ một số nghĩa vụ khai thuế cụ thể.

Khai báo toàn bộ thu nhập

Với tư cách là cư trú thuế, bạn phải khai báo toàn bộ thu nhập trên toàn thế giới, kể cả nguồn thu nhập ngoài Mỹ. Điều này khác với những người không phải là cư trú thuế, chỉ phải khai báo thu nhập có nguồn gốc từ Mỹ.

Các loại thuế Mỹ cần nộp

Với tư cách là cư trú thuế, bạn sẽ phải nộp các loại thuế sau:

 • Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Individual Income Tax)
 • Thuế An Sinh Xã Hội (Social Security Tax)
 • Thuế Y Tế (Medicare Tax)

Tùy vào mức thu nhập, bạn có thể phải nộp thêm một số loại thuế khác như Thuế Thu Nhập Tiểu Bang (State Income Tax).

Thời hạn nộp thuế Mỹ

Thông thường, bạn phải nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân (Form 1040) trước ngày 15 tháng 4 hàng năm. Tuy nhiên, nếu bạn là công dân hoặc cư trú thuế mới tại Mỹ, bạn có thể được gia hạn nộp thuế đến ngày 15 tháng 6. Ngoài ra, bạn cũng có thể phải nộp các loại thuế khác như Thuế An Sinh Xã Hội, Thuế Y Tế trong suốt năm tùy theo tình hình thu nhập.

Các khoản được giảm trừ khi đóng thuế Mỹ

Với tư cách là cư trú thuế, bạn có thể được hưởng một số khoản giảm trừ, ví dụ:

 • Khoản Giảm Trừ Chuẩn (Standard Deduction)
 • Khoản Giảm Trừ Gia Đình (Family Deductions)
 • Các Khoản Đóng Góp Từ Thiện (Charitable Contributions)

Điều này có thể giúp bạn giảm được số tiền phải nộp thuế.

Cách khai thuế và nộp thuế Mỹ 

Khai và nộp thuế tại Mỹ có một số quy trình và yêu cầu cụ thể mà bạn cần lưu ý.

Cách Khai Thuế

Để khai thuế thu nhập cá nhân, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:

 • Tự Khai Thuế: Bạn có thể tự khai thuế bằng cách sử dụng các phần mềm khai thuế hoặc điền vào mẫu thuế (Form 1040) thủ công.
 • Sử Dụng Dịch Vụ Khai Thuế: Bạn cũng có thể nhờ một chuyên gia khai thuế (Certified Public Accountant – CPA) hoặc công ty dịch vụ khai thuế (tax preparation service) giúp đỡ.

Các loại giấy tờ cần chuẩn bị khi khai thuế bao gồm:

 • Mã Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number) hoặc Mã Số Nhận Dạng Cá Nhân Người Nộp Thuế (Individual Taxpayer Identification Number – ITIN)
 • Các Giấy Tờ Chứng Minh Thu Nhập (W-2, 1099, etc.)
 • Giấy Tờ Chứng Minh Các Khoản Được Giảm Trừ
 • Bản Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng

Cách Nộp Thuế

Sau khi hoàn tất việc khai thuế, bạn cần nộp thuế bằng một trong những cách sau:

 • Nộp Trực Tuyến: Bạn có thể nộp thuế trực tuyến thông qua các dịch vụ được IRS chấp nhận.
 • Nộp Qua Đường Bưu Điện: Bạn có thể gửi hồ sơ khai thuế qua đường bưu điện đến địa chỉ do IRS chỉ định.
 • Nộp Trực Tiếp: Bạn cũng có thể nộp thuế trực tiếp tại các văn phòng IRS hoặc các trung tâm thanh toán được IRS chỉ định.

Ngoài ra, bạn có thể ủy quyền cho người khác (ví dụ: chuyên gia khai thuế) để nộp thuế thay mặt bạn.

Lập kế hoạch tài chính trước khi chuyến đến Mỹ 

Việc lập kế hoạch tài chính trước khi chuyển đến Mỹ có thể giúp bạn giảm thiểu nghĩa vụ thuế. Ví dụ, bạn có thể:

 • Chuyển một phần thu nhập về nước trước khi chuyển đến Mỹ
 • Đóng góp vào các quỹ hưu trí hoặc tài khoản tiết kiệm trước khi chuyển đến Mỹ
 • Tìm hiểu về các ưu đãi và khấu trừ thuế có thể áp dụng với tình huống của bạn

Tận dụng các hiệp định thuế song phương tại Mỹ

Nếu Mỹ và quốc gia bạn có ký kết Hiệp Định Tránh Đánh Thuế Hai Lần (Double Tax Treaty), bạn có thể được hưởng các ưu đãi như:

 • Giảm thuế suất đối với các khoản thu nhập từ lãi, cổ tức, bản quyền, v.v.
 • Được miễn thuế đối với một số loại thu nhập nhất định
 • Được hoàn thuế đã nộp tại Mỹ

Việc tận dụng các hiệp định này có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể số tiền phải nộp thuế.

Tìm hiểu các chương trình ưu đãi và khấu trừ thuế Mỹ

Bên cạnh các ưu đãi và khấu trừ thuế, bạn cũng nên tìm hiểu về các chương trình ưu đãi khác như:

 • Chương Trình Visa Đầu Tư (EB-5 Visa)
 • Chương Trình Visa Tài Năng Đặc Biệt 
 • Các Ưu Đãi Dành Cho Doanh Nhân/Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Tùy vào tình huống cụ thể của bạn, các chương trình này có thể giúp bạn hoặc giảm thiểu nghĩa vụ thuế hoặc tạo điều kiện cho việc định cư và kinh doanh tại Mỹ một cách dễ dàng hơn.

Các chi phí được khấu trừ thuế tại Mỹ

Trong quá trình khai thuế tại Mỹ, bạn cũng có thể được hưởng các khoản khấu trừ từ các chi phí phát sinh trong năm.

Chi phí y tế

Chi phí y tế là một trong những loại chi phí được khấu trừ phổ biến khi khai thuế. Điều này bao gồm:

 • Chi phí bảo hiểm y tế
 • Chi phí khám chữa bệnh
 • Chi phí mua thuốc
 • Chi phí điều trị y tế khác

Để được khấu trừ, tổng chi phí y tế của bạn cần vượt qua một ngưỡng nhất định so với thu nhập hàng năm của bạn.

Chi phí học phí

Nếu bạn hoặc con cái của bạn đều đã tham gia vào các khóa học giáo dục, bạn có thể được khấu trừ một phần hoặc toàn bộ chi phí học phí. Điều này áp dụng cho cả các khóa học tiểu học, trung học và đại học.

Chi phí lãi vay thế chấp

Nếu bạn sở hữu nhà ở Mỹ và trả lãi vay thế chấp hàng tháng, bạn có thể được khấu trừ một phần lãi suất trả trước. Điều này giúp giảm tổng số tiền phải nộp thuế hàng năm.

Chi phí đầu tư

Nếu bạn có các khoản đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, bạn cũng có thể được khấu trừ một số chi phí liên quan. Điều này bao gồm các khoản phí giao dịch, phí quản lý tài sản, và các chi phí khác liên quan đến việc đầu tư của bạn.

Chi phí di chuyển liên quan đến công việc

Nếu bạn phải di chuyển hoặc duy trì các chi phí liên quan đến công việc của mình, như đi lại giữa các văn phòng, chi phí xăng xe, vé máy bay, bạn cũng có thể được khấu trừ một phần hoặc toàn bộ các chi phí này.

Thuế an sinh Xã hội, thuế y tế 

Thuế An Sinh Xã Hội (Social Security Tax) và Thuế Y Tế (Medicare Tax) là hai loại thuế quan trọng mà người lao động tại Mỹ cần phải trả hàng năm. Số tiền thuế này sẽ được trích trực tiếp từ mức lương của bạn mỗi kỳ thanh toán.

Thuế an sinh xã hội

Thuế An Sinh Xã Hội là khoản thuế mà người lao động và nhà tuyển dụng cùng đóng để đóng góp vào quỹ An Sinh Xã Hội. Khoản thuế này sẽ được sử dụng để trợ cấp cho người cao tuổi, người khuyết tật và người mất việc làm.

Mức thuế An Sinh Xã Hội hiện nay là 6.2% của mức lương của bạn, và mức này có thể thay đổi theo quy định của chính phủ liên bang.

Thuế Y Tế

Thuế Y Tế là khoản thuế mà người lao động và nhà tuyển dụng cùng đóng để đóng góp vào quỹ Medicare. Quỹ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ chi phí y tế cho người cao tuổi.

Mức thuế Y Tế hiện nay là 1.45% của mức lương của bạn, và không có giới hạn về số tiền thuế mà bạn phải trả. Ngoài ra, nếu bạn có mức thu nhập cao, bạn cũng có thể phải trả mức thuế Y Tế bổ sung là 0.9%.

Tình hình thu nhập

Mức thuế An Sinh Xã Hội và thuế Y Tế mà bạn phải trả hàng năm sẽ phụ thuộc vào tình hình thu nhập của bạn. Nếu bạn có thu nhập cao, bạn có thể phải trả mức thuế Y Tế bổ sung, trong khi nếu bạn có thu nhập thấp, mức thuế này có thể được miễn giảm hoặc giảm đi.

Việc hiểu rõ về cách tính thuế An Sinh Xã Hội và thuế Y Tế sẽ giúp bạn có kế hoạch tài chính hợp lý và tránh bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc trả thuế này.

Tóm tắt những thông tin cơ bản về thuế

Trên đây là một số thông tin cơ bản về thuế cá nhân tại Mỹ mà bạn cần biết khi làm việc hoặc định cư tại đây. Việc hiểu rõ về hệ thống thuế sẽ giúp bạn chuẩn bị tài chính một cách hợp lý, tránh bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc nộp thuế. Đồng thời, việc tìm hiểu về các khoản giảm trừ, ưu đãi và cách giảm thiểu nghĩa vụ thuế cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản đáng kể trong việc nộp thuế hàng năm.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thuế cá nhân tại Mỹ, hãy tham khảo trực tiếp tại Cục Thuế Liên Bang Hoa Kỳ (Internal Revenue Service – IRS) hoặc liên hệ ngay với Khai Phú để được tư vấn chi tiết. Chúc bạn thành công trong việc quản lý tài chính cá nhân và kinh doanh tại Mỹ!

TẠI SAO CHỌN KHAI PHÚ?

CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHAI PHÚ – HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ DI TRÚ

Khai Phú Investments & Migration có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư di trú, hỗ trợ hơn 1.500 gia đình định cư thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Châu Âu, Canada và khu vực Caribbean. Khai Phú hiện hợp tác với các Tập đoàn và Hãng luật toàn cầu có hơn 45 năm kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp. Khai Phú sẽ là người bạn đồng hành cùng quý Anh/Chị hiện thực hóa giấc mơ định cư.

Nếu Quý anh chị nhà đầu tư Quan tâm chương trình Định cư Mỹ. Xin vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.

KHAI PHÚ INVESTMENTS & MIGRATION

Văn phòng TP.HCM:

Số 26-28 Lê Văn Hưu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Hotline: 0901 888 803 – (028) 6291 8889

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 12, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0901 888 830 – (024) 7108 9111