“bản tin thị thực tháng 5 năm 2024”

BẢN TIN THỊ THỰC MỸ – VISA BULLETIN 05/2024

BẢN TIN THỊ THỰC MỸ – VISA BULLETIN 05/2024 Bản tin thị thực Mỹ – Visa Bulletin 05/2024 công bố những thay đổi và cập nhật quan trọng về tình hình cấp phép thị thực định cư tại Hoa Kỳ. Bản tin này cung cấp…

error: Tính năng đã bị khóa