bản tuyên thệ cư trú

Thường trú nhân Mỹ chứng minh cư trú thế nào?

Thường trú nhân Mỹ chứng minh cư trú thế nào? Chứng minh cư trú là việc xác nhận rằng bạn đang là công dân chính thức của một tiểu bang nào đó. Hành động chứng minh cư trú thường được yêu cầu như một điều…

error: Tính năng đã bị khóa