bìa nâu cấp thẻ xanh

Nhà đầu tư EB-5 và người phụ thuộc cần làm gì khi thất lạc bìa nâu (IV packet) tại hải quan.

Nhà đầu tư EB-5 và người phụ thuộc cần làm gì khi thất lạc bìa nâu (IV packet) tại hải quan. Đầu tư EB-5 là một chương trình di trú Mỹ rất phổ biến và thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt…

error: Tính năng đã bị khóa