bộ lao động hoa kỳ

Cập Nhật PERM, Mức Lương của Bộ Lao Động Mỹ Tháng 6/2024

Cập Nhật PERM và Mức Lương của Bộ Lao Động Mỹ Tháng 6/2024 Tháng 6 năm 2024 Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) đã cập nhật thời gian xử lý của DOL đối với các đơn xin chứng nhận lao động vĩnh viễn (PERM) và…

error: Tính năng đã bị khóa