cách gia hạn thẻ cư trú mỹ

Cách điền mẫu đơn I-131 – Thẻ cư trú tạm thời

Cách điền mẫu đơn I-131 Mẫu đơn I-131 là một trong những đơn quan trọng và cần thiết cho những người không có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc Thẻ Xanh muốn xin gia hạn hoặc thay thế Thẻ Cư trú Tạm thời của mình. Đơn…

error: Tính năng đã bị khóa