Cập nhật xây dựng

XÂY DỰNG DỰ ÁN EB-5 COTA VERA – CẬP NHẬT THÁNG 01/2022

Tiến trình xây dựng dự án EB-5 Cota Vera - dự án an toàn được phát triển bởi tập đoàn bất động sản uy tín Mỹ HomeFed, đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Dù tình hình dịch  Covid-19 hiện rất căng thẳng tại Mỹ,...
error: Tính năng đã bị khóa