Chi phí cho I-765

Mẫu đơn I-765 – giấy phép làm việc tạm thời tại Hoa Kỳ

Mẫu đơn I-765 là gì? Mẫu đơn I-765 là đơn xin giấy phép làm việc được Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sử dụng để nộp đơn xin giấy phép làm việc (EAD) cho những cá nhân không phải là công…

Người định cư Mỹ và mẫu đơn I-765

Người định cư Mỹ và mẫu đơn I-765 Đối với người bắt đầu định cư Mỹ, mẫu đơn I-765 là tương đối quan trọng. Đây là cánh cửa giúp người định cư tiếp cận với cơ hội làm việc và kiếm tiền tại Mỹ. Vậy…

error: Tính năng đã bị khóa