Chính sách Di cư Hoa Kỳ

So sánh giữa thường trú nhân Mỹ và quốc tịch Mỹ

So sánh giữa thường trú nhân Mỹ và quốc tịch Mỹ Thường trú nhân Mỹ có nhiều quyền lợi và gần như tương đương với công dân Mỹ. Tuy nhiên, trở thành công dân Mỹ mới là mục tiêu cuối cùng để định cư lâu…

error: Tính năng đã bị khóa