chu doanh nghiep

VISA 163 – DOANH NHÂN CÓ BẢO LÃNH (TẠM TRÚ)

Người có visa này được phép: ·        Tạm trú để xin thường trú. ·        Ra vào Úc tự do cùng gia đình không bị giới hạn. ·        Sinh sống, làm việc và học tập cùng cả gia đình. Điều kiện để xin visa này: 1.               …

error: Tính năng đã bị khóa