Chứng nhận công dân

Những việc nên làm sau khi nhận quốc tịch Mỹ

Nhập tịch có thể được xem như là mục đích cuối cùng trong quá trình hướng đến định cư Mỹ. Sau khi nhập tịch Mỹ, bạn sẽ thay đổi một cuộc sống mới so với lúc thường trú nhân. Để có sự chuẩn bị tốt…

error: Tính năng đã bị khóa