chương trình Di cư lâu dài

Chính phủ Úc công bố hạn mức kế hoạch của chương trình Di cư lâu dài 2023/2024

Chính phủ Úc công bố hạn mức kế hoạch của chương trình Di cư lâu dài 2023/2024 Chính phủ Úc đã ấn định 190,000 suất hạn ngạch trong những chương trình Di cư lâu dài của giai đoạn 2023 – 2024. Chương trình Di cư…

error: Tính năng đã bị khóa