Chương trình EB-5 2024

Chương trình EB-5 2024 dự báo tích cực, không lo tồn đọng

Chương trình EB-5 2024 dự báo tích cực, không lo tồn đọng Chương trình EB-5 là một chương trình visa đầu tư được thành lập bởi Chính phủ Hoa Kỳ nhằm thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư quốc tế. Theo chương…

Dữ liệu chương trình EB-5 gia tăng hồ sơ và thời gian xử lý nhanh

Dữ liệu chương trình EB-5 gia tăng hồ sơ và thời gian xử lý nhanh hơn Dữ liệu EB-5 cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong số lượng hồ sơ và thời gian xử lý nhanh hơn. Điều này đem lại hi vọng cho…

error: Tính năng đã bị khóa