chuyển tiền dự án eb5

Sở Di Trú Mỹ sẽ xem xét lại vấn đề chuyển tiền ở Giai Đoạn I-829?

Sở Di Trú Mỹ sẽ xem xét lại vấn đề chuyển tiền ở Giai Đoạn I-829? Chương trình EB-5 của Hoa Kỳ mang lại cơ hội đặc biệt cho nhà đầu tư nước ngoài và gia đình có thể định cư vĩnh viễn tại Mỹ…

error: Tính năng đã bị khóa