cong tac

Visa 400 – Visa làm việc tạm thời

Loại visa này dành cho những đương đơn đến Úc nhằm: Tham gia làm việc ngắn hạn, làm việc có tính chuyên môn cao không liên tục. Tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội không mang tính liên tục được một tổ…

error: Tính năng đã bị khóa