định cư mỹ bằng visa du lịhc

Làm cách nào để ở lại Mỹ lâu hơn bằng visa du lịch B1/B2?

Làm cách nào để ở lại Mỹ lâu hơn bằng visa du lịch B1/B2? Visa du lịch B1/B2 là loại thị thực không định cư được cấp cho những người có kế hoạch đến Hoa Kỳ để thăm thân, du lịch hoặc công tác trong…

error: Tính năng đã bị khóa