định cư mỹ diện eb3

Recap Hội thảo chương trình EB-3: Cam Kết Lao Động Định Cư Mỹ Chỉ Từ 2 Năm

Hội thảo chương trình EB-3 Cam Kết Lao Động Định Cư Mỹ Chỉ Từ 2 Năm Chương trình EB-3 không chỉ mở ra cơ hội để làm việc và xây dựng cuộc sống mới tại Mỹ mà còn phù hợp với rất nhiều người Việt….

Chương trình EB-3 Cam kết Lao Động Định Cư Mỹ Chỉ Từ 2 Năm

Chương trình EB-3 Cam kết Lao Động Định Cư Mỹ Chỉ Từ 2 Năm Chương trình EB-3 (Employment-Based Third Preference) của Hoa Kỳ là một cơ hội hấp dẫn cho những người muốn định cư và làm việc tại Mỹ mà không yêu cầu trình…

error: Tính năng đã bị khóa