đơn I-829

USCIS xem xét dữ liệu năm tài chính 2023 giảm tồn đọng và cập nhật chính sách EB-5

USCIS xem xét dữ liệu năm tài chính 2023 giảm tồn đọng và cập nhật chính sách EB-5 USCIS (Cục Dịch vụ Di trú và Quốc tịch Hoa Kỳ) là cơ quan chịu trách nhiệm xử lý các đơn xin nhập cư, công dân và…

Đơn I-829 – Bước cuối cùng để Thẻ xanh vĩnh viễn tại Hoa Kỳ

Đơn I-829 – Bước cuối cùng để có được Thẻ xanh vĩnh viễn tại Hoa Kỳ Nếu bạn là một trong những người đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ dưới diện thẻ xanh có điều kiện (Conditional Green Card), thì chắc hẳn bạn…

Tốc độ xử lý đơn I-829 visa EB-5 và ảnh hưởng đến nhà đầu tư

Thời gian xử lý đơn I-829 visa EB-5 ảnh hưởng đến tình trạng của nhà đầu tư Thời gian xử lý kéo dài của Mẫu I-829 (Đơn yêu cầu của Nhà đầu tư xóa bỏ các điều kiện về tình trạng thường trú) tiếp tục…

error: Tính năng đã bị khóa