dự án vùng nông thôn

Thông báo mới từ Sở Di trú Mỹ và những thay đổi quan trọng về thời hạn đầu tư EB-5

Thông báo mới từ Sở Di trú Mỹ và những thay đổi quan trọng về thời hạn đầu tư EB-5 Đầu tư EB-5 (Investor Visa) hiện đang là một trong những cách để có được thẻ xanh Mỹ nhanh chóng và thuận lợi nhất. Tuy…

error: Tính năng đã bị khóa