du hoc canada

Cập nhật điểm tuyển hồ sơ đầu tư định cư đảo Hoàng Tử PEI Canada 10/2021

Canada ngày 21/10/2021, các ứng cử viên Express Entry, Labour Impact và Business Impact đã được mời nộp đơn đề cử cấp tỉnh cho thường trú nhân đảo Hoàng Tử. Thông tin định cư đầu tư đảo Hoàng tử PEI Canada Chính phủ Đảo Hoàng...

Visa Canada: Du học

Danh mục giấy tờ cần thiết cho visa du học Canada 1.    Form IMM 1294 2.    Form IMM 5406 3.    Bản câu hỏi dành cho du học sinh 4.    Form IMM 5476 (nếu có người đại diện) 5.    Form IMM 5409 (nếu cần) 6.    Hộ…

error: Tính năng đã bị khóa