du học Mỹ F-1

Sinh viên du học Mỹ F-1 xin thẻ xanh thế nào?

Sinh viên du học Mỹ F-1 xin thẻ xanh thế nào? F-1 là diện visa không định cư dành cho sinh viên du học Mỹ. Với diện visa này, sinh viên sẽ phải về nước sau khi hết hạn hoặc hoàn thành chương trình học….

error: Tính năng đã bị khóa