general skill migration

Điều kiện cơ bản để định cư diện tay nghề

Độ tuổi: Đương đơn phải dưới 49 tuổi vào thời điểm nộp đơn các loại visa tay nghề tổng quát (General Skilled Migration). Đối với Visa 476, đương đơn phải dưới 31 tuổi.   Trình độ Anh Ngữ: Đương đơn có trình độ Anh ngữ…

error: Tính năng đã bị khóa