hồ sơ nhập tịch Mỹ

Những sai lầm dẫn đến đơn xin nhập tịch Mỹ không được thông qua

Những sai lầm dẫn đến đơn xin nhập tịch Mỹ không được thông qua USCIS là một trong những cơ quan kiểm định hồ sơ cực kỳ nghiêm ngặt và cẩn thật. Trong quá trình nhập tịch Mỹ, mỗi sai lầm từ vô ý đến…

error: Tính năng đã bị khóa