ky nang

Úc – Cập nhật Danh sách ngành nghề áp dụng từ 01/07/2010

Ngày 01/07/2010, Bộ di trú Úc công bố phiên bản mới nhất của Danh sách ngành nghề được phép định cư tại Úc. Danh sách này gồm có 4 chương: 1.    Chương 1: Dành cho những đương đơn đã nộp hồ sơ trước ngày 01/07/2010…

Danh sách ngành nghề được phép định cư theo diện tay nghề tại Úc

Ngày 01/07/2016, Bộ di trú Úc công bố phiên bản mới nhất của Danh sách ngành nghề được phép định cư tại Úc. Danh sách này gồm có: 1.   Skill Occupation List: Dành cho những đương đơn nộp hồ sơ theo diện tay nghề độc…

error: Tính năng đã bị khóa