new sol

Úc – Danh sách nhập cư tay nghề mới

Hôm nay, ngày 17/05/2010, Bộ trưởng di trú và quốc tịch Úc công bố danh sách nhập cư mới cho chương trình định cư tay nghề. Nếu danh sách cũ có hơn 400 ngành nghề thì danh sách mới chỉ có 181 ngành nghề. Đây…

error: Tính năng đã bị khóa