ồ đào nha

Định cư Bồ Đào Nha quốc gia đáng sống nhất tại châu Âu

Định cư Bồ Đào Nha quốc gia đáng sống nhất tại châu Âu Định cư Bồ Đào Nha là quốc gia được đánh giá đáng sống nhất ở Châu Âu. Đây là xếp hạng của The Expat Insider, khảo sát đo lường mức độ đón…

Cập nhật Luật Định cư Bồ Đào Nha đối với nhà đầu tư năm 2022

Cập nhật Luật Định cư Bồ Đào Nha đối với nhà đầu tư năm 2022 Quốc hội Bồ Đào Nha vừa thông qua những đề xuất thay đổi đối với Luật 23/2007, được gọi là Luật Người nước ngoài. Vẫn chưa biết khi nào những…

Đầu tư 280 nghìn Euro có thể nhận được Golden Visa Bồ Đào Nha?

Đầu tư 280 nghìn Euro có thể nhận được Golden Visa Bồ Đào Nha? Vào đầu năm 2022, các quy tắc mới của Golden Visa Bồ Đào Nha bắt đầu có hiệu lực. Những thay đổi này tuy nhỏ, nhưng đã tác động đến các…

error: Tính năng đã bị khóa