resident return visa

RESIDENT RETURN VISA

Loại hình visa: Dành cho những người có visa thường trú nhân sắp hết hạn hoặc đã hết hạn xin visa để tiếp tục quay trở lại Úc. Điều kiện xin visa: 1.    Là người có visa thường trú nhân tại Úc hoặc visa thường…

error: Tính năng đã bị khóa