study canada

Visa Canada: Du học

Danh mục giấy tờ cần thiết cho visa du học Canada 1.    Form IMM 1294 2.    Form IMM 5406 3.    Bản câu hỏi dành cho du học sinh 4.    Form IMM 5476 (nếu có người đại diện) 5.    Form IMM 5409 (nếu cần) 6.    Hộ…

error: Tính năng đã bị khóa