study permit

Visa Canada: Du học và Giấy phép học tập (Study Permit)

Điều kiện để xin Visa và Giấy phép học tập (Study Permit) tại Canada: 1.    Đương đơn phải được chấp thuận cho nhập học từ một trường học tại Canada. 2.    Đương đơn có đủ tài chính để học tập và sinh sống tại Canada…

error: Tính năng đã bị khóa