thẩm định tay nghề

Thời gian và chi phí thẩm định kỹ năng tay nghề?

Thời gian giải quyết hồ sơ thẩm định tùy theo ngành nghề nhưng thông thường từ 1 đến 3 tháng. Chi phí thẩm định dao động từ $350 đến hơn $1000 AUD cho những ngành nghề từ đơn giản đến chuyên biệt.

error: Tính năng đã bị khóa