visa 485

Visa 485 – Du học sinh mới tốt nghiệp (nội địa – tạm trú)

Đây là visa tạm trú 18 tháng dành cho các đương đơn mới tốt nghiệp một khóa học trên 2 năm tại Úc và chưa đủ điều kiện để xin thường trú theo các diện visa khác. Người có visa này được phép: Tạm trú…

error: Tính năng đã bị khóa