visa 570

Tóm tắt loại hình visa du học

Hệ thống visa du học bao gồm các loại visa dưới đây: 1.    Visa 570 – Học tiếng Anh (ELICOS) 2.    Visa 571 – Học sinh 3.    Visa 572 – Học nghề 4.    Visa 573 – Học đại học (bao gồm cao học theo chứng…

Visa 570 – Học tiếng Anh (ELICOS)

Đối tượng: Dành cho học sinh theo học những khóa Anh ngữ ngắn hạn.   Người có visa này được phép: Tạm trú tại Úc. Sinh sống và học tập tại Úc. Làm việc tại Úc đến 20 giờ/tuần. Đem theo người trong gia đình…

error: Tính năng đã bị khóa