Visa 574

Chương trình học bổng sau đại học tại Úc

Chương trình học bổng sau đại học tại Úc là chương trình thu hút nhân tài của Chính Phủ Úc cũng như từng trường đại học riêng biệt. Mục tiêu của chương trình này là: ·        Tìm kiếm nghiên cứu sinh có khả năng nghiên…

Tóm tắt loại hình visa du học

Hệ thống visa du học bao gồm các loại visa dưới đây: 1.    Visa 570 – Học tiếng Anh (ELICOS) 2.    Visa 571 – Học sinh 3.    Visa 572 – Học nghề 4.    Visa 573 – Học đại học (bao gồm cao học theo chứng…

Visa 574 – Nghiên cứu sinh

Đối tượng: Dành cho sinh viên qua Úc nghiên cứu sau đại học. Khóa học có thể dẫn đến bằng Tiến sỹ hoặc Thạc sỹ (theo chương trình nghiên cứu).   Visa này cho phép bạn: Làm việc tại Úc đến 20 giờ/tuần. Đem theo…

error: Tính năng đã bị khóa