Tổng Thống Biden Công Bố Chính Sách Tị Nạn Mới: Pháp Lý Tranh Chấp Bắt Đầu

Tổng thống Biden đã gây tranh cãi với tuyên bố và quy định mới của mình về chính sách tị nạn ngăn chặn người nhập cư không hợp pháp vào Hoa Kỳ. Những người ủng hộ nhập cư đã lên tiếng phản đối và đệ đơn kiện chống lại quy định này, gây ra một cuộc tranh chấp pháp lý mới giữa chính quyền và các tổ chức bảo vệ quyền nhập cư.

Chính Sách Tị Nạn Mới 2024

Tổng Thống Biden Công Bố Chính Sách Tị Nạn Mới: Pháp Lý Tranh Chấp Bắt Đầu

Tuyên bố và quy định mới của Tổng thống Biden

Nội dung của tuyên bố

Vào ngày 4 tháng 6 năm 2024, Tổng thống Biden đã ban hành một tuyên bố và quy định mới cho phép ông sử dụng quyền hành pháp để ngăn chặn người di cư nhập cư Hoa Kỳ bất hợp pháp. Theo tuyên bố, tổng thống có thể tạm dừng việc nhập cảnh những người không phải công dân Mỹ qua biên giới phía nam Hoa Kỳ trong thời gian cửa khẩu biên giới bận rộn.

Mục tiêu của quy định mới

Quy định mới này nhằm mục đích kiểm soát dòng người di cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, đồng thời tạo điều kiện cho những người di cư hợp pháp và xứng đáng được nhập cảnh. Chính quyền Biden cho rằng đây là một biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh biên giới và duy trì trật tự công cộng.

Nguyên nhân đằng sau việc ban hành chính sách mới

Nguyên nhân chính dẫn đến việc ban hành chính sách mới này là do số lượng người di cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ ngày càng tăng trong những năm gần đây. Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), số lượng người di cư bất hợp pháp vượt biên giới đã tăng gần 25% trong năm 2023.

Hiệu lực của chính sách biên giới mới

Điều kiện “gặp phải” theo quy định mới

Theo tuyên bố, thuật ngữ “gặp phải” đề cập đến một người không phải là công dân Mỹ nếu họ:

 • Bị nhân viên nhập cư CBP bắt giữ trong phạm vi 100 dặm từ biên giới đất liền phía Tây Nam Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 14 ngày ngay sau khi nhập cảnh giữa các cảng nhập cảnh.
 • Bị nhân viên DHS bắt giữ tại biên giới ven biển phía Nam trong thời gian 14 ngày ngay sau khi nhập cảnh giữa các cảng nhập cảnh.
 • Được xác định là không được phép nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới đất liền Tây Nam.

Thời gian áp dụng của việc đình chỉ nhập cảnh

Việc đình chỉ và hạn chế nhập cảnh sẽ có hiệu lực ngay lập tức, sau khi Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa đưa ra quyết định rằng số lượng cuộc gặp gỡ những người di cư đã kích hoạt chính sách mới. Tuyên bố cho biết việc đình chỉ nhập cảnh sẽ tiếp tục cho đến ngày 14/6 dương lịch sau khi có mức trung bình 7 ngày liên tiếp trong lịch là dưới 1.500 cuộc gặp.

Nhóm người không bị ảnh hưởng bởi chính sách mới

Theo tuyên bố, việc đình chỉ và hạn chế nhập cảnh không áp dụng đối với:

 • Những người không phải là công dân Hoa Kỳ nhưng là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ.
 • Trẻ em không có người đi cùng.
 • Nạn nhân buôn người nghiêm trọng.
 • Những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt hấp dẫn.
 • Những cá nhân có thị thực Hoa Kỳ hợp lệ hoặc sự cho phép hợp pháp khác để xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Chi tiết về tuyên bố và quy định mới

Tuyên bố và quy định mới về chính sách tị nạn của Tổng thống Biden

Nội dung của tuyên bố

Tuyên bố của Tổng thống Biden bao gồm các điều khoản chính sau:

 • Cho phép sử dụng quyền hành pháp để ngăn chặn việc nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.
 • Tạm dừng việc nhập cảnh những người không phải công dân Mỹ qua biên giới phía nam trong thời gian cửa khẩu biên giới bận rộn.
 • Định nghĩa thuật ngữ “gặp phải” áp dụng cho những người bị bắt giữ hoặc không được phép nhập cảnh tại các cảng nhập cảnh hoặc khu vực lân cận biên giới trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Quy định thời gian áp dụng và điều kiện kết thúc việc đình chỉ nhập cảnh.
 • Liệt kê các nhóm đối tượng được miễn trừ khỏi chính sách này.

Mục tiêu của quy định mới

Mục tiêu chính của quy định mới là kiểm soát dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ thông qua biên giới phía nam, đồng thời đảm bảo an ninh biên giới và duy trì trật tự công cộng. Quy định này cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người di cư hợp pháp và xứng đáng được nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Nguyên nhân đằng sau việc ban hành chính sách mới

Nguyên nhân chính dẫn đến việc ban hành chính sách mới này là do số lượng người di cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ đang tăng mạnh, gây áp lực lớn cho hệ thống nhập cảnh và an ninh biên giới của đất nước. Chính quyền Biden nhận thức rõ về tình hình này và quyết định thực hiện biện pháp cần thiết để kiểm soát tình trạng này.

Ảnh hưởng của chính sách mới đối với người di cư

Hạn chế và đình chỉ nhập cảnh

Chính sách mới của Tổng thống Biden mang lại hạn chế và đình chỉ nhập cảnh đối với những người không phải là công dân Mỹ thông qua biên giới phía nam. Điều này có thể gây khó khăn cho những người muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không tuân thủ đúng quy trình và điều kiện pháp lý.

Tác động đến người di cư trái phép

Những người di cư bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với việc hạn chế và đình chỉ nhập cảnh theo chính sách mới này. Điều này có thể khiến cho họ phải tìm kiếm các phương tiện khác để nhập cảnh hoặc đối diện với nguy cơ bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ.

Biện pháp xử lý khi gặp phải người không phải là công dân

Khi gặp phải người không phải là công dân Mỹ và nằm trong điều kiện “gặp phải” theo quy định mới, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các biện pháp xử lý như bắt giữ, kiểm tra và quyết định việc nhập cảnh của họ. Những người này sẽ phải tuân thủ đúng quy trình và có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nếu vi phạm luật pháp nhập cảnh của Hoa Kỳ.

Phản ứng từ các tổ chức và cộng đồng

Đơn kiện từ Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ

Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ đã đưa ra đơn kiện chống lại quy định mới của chính phủ về nhập cảnh. Tổ chức này cho rằng chính sách mới của chính phủ có thể vi phạm quyền nhập cư hợp pháp và đòi hỏi một cuộc tranh chấp pháp lý mới giữa chính quyền và các tổ chức bảo vệ quyền nhập cư.

Phản ứng từ các tổ chức và cộng đồng

Thách thức tính hợp pháp của tuyên bố

Có những thách thức về tính hợp pháp của tuyên bố và quy định mới của Tổng thống Biden. Các tổ chức và luật sư có thể kiến nghị rằng chính sách này không tuân thủ đúng quy trình pháp lý hoặc vi phạm quyền của người di cư.

Yêu cầu của các tổ chức về việc bãi bỏ chính sách mới

Các tổ chức bảo vệ quyền nhập cư và nhân quyền có thể yêu cầu chính phủ bãi bỏ chính sách mới và thảo luận về các biện pháp khác để kiểm soát dòng người di cư bất hợp pháp một cách hợp lý và nhân đạo.

Chính sách mới ảnh hưởng như thế nào đến người di cư hợp pháp?

Chính sách mới của chính phủ tập trung vào việc kiểm soát dòng người di cư bất hợp pháp, do đó người di cư hợp pháp ít bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, có thể có sự tăng cường kiểm tra và xác minh đối với người di cư hợp pháp để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình nhập cảnh.

Làm thế nào để xác định nếu mình bị ảnh hưởng bởi chính sách mới?

Người di cư có thể liên hệ với cơ quan nhập cảnh hoặc tìm kiếm thông tin từ các tổ chức bảo vệ quyền nhập cư để biết rõ về các quy định và điều kiện mới áp dụng cho việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Có cơ hội thay đổi hoặc kháng cáo quyết định của chính phủ không?

Người di cư có quyền tham gia các quy trình pháp lý để thay đổi hoặc kháng cáo quyết định của chính phủ liên quan đến việc nhập cảnh. Họ có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ luật sư hoặc tổ chức bảo vệ quyền nhập cư để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trong bối cảnh ngày càng tăng của dòng người di cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, chính sách tị nạn mới của Tổng thống Biden về nhập cảnh đang gây ra nhiều tranh cãi và phản ứng từ các tổ chức và cộng đồng. Việc đưa ra các biện pháp kiểm soát và hạn chế nhập cảnh là một phần của nỗ lực của chính phủ để duy trì an ninh biên giới và trật tự công cộng.

Tuy nhiên, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng và đảm bảo rằng các quy định mới không vi phạm quyền của người di cư và tuân thủ đúng quy trình pháp lý. Thay vì chọn con đường rủi ro nhập cư diện tị nạn, các nhà đầu tư và ứng viên có thể tham khảo chương trình đầu tư EB-5chương trình lao động phổ thông EB-3. Hãy liên hệ ngay với Khai Phú để được hỗ trợ chi tiết về chương trình.

TẠI SAO CHỌN KHAI PHÚ?

CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHAI PHÚ – HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ DI TRÚ

Khai Phú Investments & Migration có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư di trú, hỗ trợ hơn 1.500 gia đình định cư thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Châu Âu, Canada và khu vực Caribbean. Khai Phú hiện hợp tác với các Tập đoàn và Hãng luật toàn cầu có hơn 45 năm kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp. Khai Phú sẽ là người bạn đồng hành cùng quý Anh/Chị hiện thực hóa giấc mơ định cư.

Nếu Quý anh chị nhà đầu tư Quan tâm chương trình Định cư Mỹ. Xin vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.

KHAI PHÚ INVESTMENTS & MIGRATION

Văn phòng TP.HCM:

Số 26-28 Lê Văn Hưu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Hotline: 0901 888 803 – (028) 6291 8889

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 12, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0901 888 830 – (024) 7108 9111