Chương trình Đầu tư Định cư Mỹ theo diện EB-5 là chương trình do Quốc Hội Mỹ ban hành, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư vào một dự án của Trung tâm vùng được Chính phủ Mỹ phê duyệt. Mục đích là tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ, đổi lại các nhà đầu tư bao gồm vợ, chồng và các con dưới 21 tuổi còn độc thân sẽ được cấp Thẻ Xanh Mỹ.