• Phải là thường trú nhân tại Mĩ ít nhất 5 năm, nếu có vợ (chồng) là công dân Mĩ thì chỉ cần 3 năm.
  • Có mặt tại Mĩ ít nhất 30 tháng trong 5 năm vừa qua hoặc 18 tháng trong 3 năm vừa qua nếu kết hôn và chung sống với một công dân Mĩ.
  • Sống ở 1 tiểu bang hay đặc khu do Sở Di trú và Quốc tịch Mĩ– USCIS quản lý ít nhất 3 tháng trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch Mĩ.
  • Có nhân cách đạo đức tốt, hiểu biết và chấp nhận các nguyên tắc của Hiến pháp Mĩ.
  • Không vi phạm luật di trú.
  • Có khả năng nói, đọc, viết, hiểu tiếng Anh đơn giản khi được phỏng vấn, trừ trường hợp bạn có những suy yếu về thể xác hoặc trí tuệ. Bạn có thể miễn kiểm tra tiếng Anh nếu trên 50 tuổi và có thẻ xanh trên 20 năm.
  • Trả lời được những câu hỏi về lịch sử và chính quyền nước Mĩ. Bạn có thể được miễn nếu trên 65 tuổi và có thẻ xanh trên 20 năm.