Thời gian giải quyết hồ sơ thẩm định tùy theo ngành nghề nhưng thông thường từ 1 đến 3 tháng.

Chi phí thẩm định dao động từ $350 đến hơn $1000 AUD cho những ngành nghề từ đơn giản đến chuyên biệt.