Được. Các đơn vị dự án tốt và uy tín luôn chào đón các nhà đầu tư đến tham quan khảo sát dự án thực tế.