Hiện nay, visa du lịch được chia làm 2 loại chính:

Visa 679 – Thăm thân (có người thân bảo lãnh), và

Visa 676 – Du lịch độc lập.

Đối với visa 679, yêu cầu phải có người thân ruột thịt bảo lãnh.

Trường hợp của bạn có thể xin Visa 676 du lịch độc lập với mục đích thăm bạn bè trong vòng 3-6 tháng. Bạn có thể tự chứng minh tài chính hoặc người bạn đó có thể bảo trợ về mặt tài chính.