Visa 475 dành cho những người không thể nộp đơn theo diện 175 hoặc 176. Đây là visa định cư tạm thời trong 3 năm. Sau khi sinh sống tại Úc đủ 2 năm, đương đơn sẽ được phép xin chuyển sang thường trú nhân.

Người có visa này được phép:

 • Tạm trú tại Úc trong thời gian 3 năm.
 • Làm việc, học tập và sinh sống tại Úc.
 • Xin thường trú nhân sau khi đã có ít nhất 2 năm sinh sống và 1 năm làm việc tại vùng chỉ định (đối với trường hợp được người thân bảo lãnh) hoặc tại vùng ít dân (đối với trường hợp được tiểu bang bảo lãnh).

Điều kiện để xin visa:

 1. Trước hết bạn phải thỏa mãn các điều kiện cơ bản.
 2. Có bảo lãnh của người thân đang sinh sống tại vùng chỉ định hoặc có tiểu bang bảo lãnh để sinh sống tại vùng ít dân.
 3. Đạt 65 điểm theo thang điểm di trú. Đối với người Việt Nam, để đạt được số điểm như trên thì cần có các loại điểm như sau:
 4. Tuổi: Chỉ cần dưới 39 tuổi: 25 điểm.
 5. Bằng cấp đại học được thẩm định đạt yêu cầu: 15 điểm.
 6. Trình độ Anh ngữ tương đương IELTS 6.0 trung bình: 0 điểm. (Lưu ý: ở đây đòi hỏi chỉ cần đạt trung bình 6.0, không cần cho từng kỹ năng).
 7. Có bảo lãnh của người thân đang sống tại vùng chỉ định hoặc bảo lãnh của tiểu bang ở vùng ít dân: 10 điểm.
 8. Kinh nghiệm làm việc trên 8 năm: 15 điểm.

Như vậy xem qua thì thấy đây là một loại visa phù hợp cho đương đơn từ Việt Nam có trình độ đại học, khả năng Anh ngữ khá, có kinh nghiệm làm việc và có người thân/tiểu bang bảo lãnh thì đều có thể xin được visa này.