Là một trong những công ty cung cấp dịch vụ luật di trú tổng hợp, với bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm và thành tích xử lý thành công hàng ngàn hồ sơ định cư.

Trong 20 năm gần đây, Miller Mayer đã cung cấp tư vấn đặc biệt cho các trung tâm khu vực, nhà phát triển và các nhà đầu tư EB-5 cá nhân tìm kiếm vốn và thị thực EB-5.

 

 

Một số thành tích của hãng luật:

  • Trên 5,500 đơn I-526 nộp cho Sở Di Trú Hoa Kỳ ( trong đó có 40 hồ sơ từ Việt Nam)
  • Trên 10,000 Thẻ Xanh cấp cho nhà đầu tư và gia đình
  • Tỷ lệ chấp thuận đơn I-526 là 99.7% (100% cho hồ sơ từ Việt Nam)
  • Tỷ lệ chấp thuận đơn I-829 là 100%
  • Trên 120 đơn đăng ký hoăc sửa đổi giấy phép trung tâm vùng thành công
  • Làm việc với hơn 250 dự án
  • Tổng số vốn EB-5 đã thu hút: gần 3 tỷ đô

 

LUẬT SƯ DI TRÚ ĐẾN TỪ HÃNG LUẬT MILLER MAYER:

 

LUẬT SƯ DI TRÚ NICOLAI HINRICHSEN:

Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư EB-5.
Đại diện cho các trung tâm khu vực và các nhà phát triển trong việc cấu trúc các dự án tuân thủ EB-5 thông qua các hồ sơ chỉ định trung tâm khu vực ban đầu hoặc bằng cách hợp tác với các trung tâm khu vực hiện có.
Đại diện các nhà đầu tư cá nhân có được tình trạng thường trú nhân thông qua đầu tư vào trung tâm khu vực hoặc đầu tư EB-5 trực tiếp.
Thường xuyên nói chuyện tại các sự kiện EB-5 trên khắp châu Á.
Là thành viên của Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ, và thuộc luật sư đoàn bang New York và California.
Nhận được bằng tiến sĩ luật từ Trường Luật Đại học Boston và bằng Đại học  từ Đại học California tại Berkeley.