Dự án đang kêu gọi đầu tư

media
TẬP ĐOÀN RELATED

DỰ ÁN HUDSON YARDS GIAI ĐOẠN III

 • Dự án đã được USCIS chấp thuận đơn I-924
 • Tỷ lệ vốn EB-5 thấp: chỉ 8,6%
 • Số việc làm đã được tạo ra sẵn, đảm bảo thẻ xanh cho nhà đầu tư
XEM CHI TIẾT
TẬP ĐOÀN HOMEFED

DỰ ÁN ESCAYA

 • Dự án đã được USCIS chấp thuận đơn I-924
 • Số việc làm đã được tạo ra sẵn
 • Nhà đầu tư EB-5 được ưu tiên hoàn trả vốn đầu tiên
XEM CHI TIẾT
media
media
TẬP ĐOÀN RELATED

DỰ ÁN HUDSON RESIDENCES

 • Dự án đã được USCIS chấp thuận đơn I-924
 • Tỷ lệ vốn EB-5 thấp, chỉ: 10.5%
 • Dự án hiếm hoi trên thị trường trả lãi khủng lên đến 4%
XEM CHI TIẾT
TRUNG TÂM VÙNG TEXAS

DỰ ÁN ONE MARKET SQUARE - GIAI ĐOẠN I

 • Dự án đã được USCIS chấp thuận đơn I-924
 • Số việc làm đã được tạo ra sẵn
 • Dự án đã được cấp vốn đầy đủ và đang được tiến hành xây dựng
XEM CHI TIẾT
media
media
TẬP ĐOÀN EXTELL

DỰ ÁN CENTRAL PARK TOWER

 • Dự án đã được USCIS chấp thuận đơn I-924
 • Số việc làm đã được tạo ra sẵn
 • Tỷ lệ vốn EB-5 thấp: chỉ 9%
XEM CHI TIẾT
TẬP ĐOÀN DLJ

DỰ ÁN 9 ORCHARD

 • Nhà đầu tư EB-5 được đảm bảo bằng chủ quyền đất ưu tiên hàng đầu
 • 100% lợi nhuận sẽ được bảo toàn để hoàn trả cho khoản vay của các nhà đầu tư EB-5
 • Chủ đầu tư dự án sẽ không nhận bất cứ khoản lãi nào cho đến khi các nhà đầu tư EB-5 đã nhận đủ hoàn vốn
XEM CHI TIẾT
media
media
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ MARU

DỰ ÁN 611 WEST 56TH STREET - LENY

 • Dự án với lãi suất lên đến 4%/năm
 • Dự kiến tạo ra 39.5 việc làm cho mỗi nhà đầu tư
 • Tỷ lệ Vốn EB-5 thấp, chỉ chiếm 8.2% trong tổng vốn dự án
XEM CHI TIẾT
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BCIF

DỰ ÁN JW MARRIOTT
BONNET CREEK

 • Dự kiến thặng dư 300% số việc làm tạo ra
 • Dự án đang trong tiến trình xây dựng
 • Dự án được quản lý bởi tập đoàn Marriott danh tiếng
XEM CHI TIẾT
media

Dự án đã hết suất

TẬP ĐOÀN RELATED

DỰ ÁN HUDSON YARDS MANHATTAN TOWER - GIAI ĐOẠN II

XEM CHI TIẾT
TẬP ĐOÀN LIGHTSTONE

DỰ ÁN KHÁCH SẠN MARRIOTT TIMES SQUARE SOUTH

XEM CHI TIẾT
TẬP ĐOÀN LIGHTSTONE

DỰ ÁN WALL STREET TOWER

XEM CHI TIẾT