CÁC DỰ ÁN KHAI PHÚ ĐANG CUNG CẤP

media

HURRICANE GRILL & WINGS

  • Có mặt trên thị trường từ năm 1995
  • Tổng số nhà hàng: 58
  • Trung bình doanh thu: 1.470.096 USD/nhà hàng/năm
XEM CHI TIẾT

FAT BURGER

  • Có mặt trên thị trường từ năm 1947
  • Tổng số nhà hàng: 156
  • Trung bình doanh thu: 1.047.656 USD/nhà hàng/năm
XEM CHI TIẾT
media
media

ELEVATION BURGER

  • Có mặt trên thị trường từ năm 2005
  • Tổng số nhà hàng: 400
  • Trung bình doanh thu: 720.000 USD/nhà hàng/năm
XEM CHI TIẾT
error: Tính năng đã bị khóa