Chương trình khác

Chương trình khác

Định cư Caribbean

Đầu tư định cư ở Caribbean là một chương trình đầu tư độc đáo nhất thế giới. Ứng viên đủ tiêu chuẩn có khả năng đầu tư trực tiếp vào bất động sản và được cấp quyền công dân trong […]

Định cư Canada

Các chương trình định cư theo tỉnh bang chỉ định, diện doanh nhân đầu tư được Chính phủ Canada nói chung và các tỉnh bang nói riêng ban hành nhằm thu hút doanh nhân nước ngoài đến […]

Định cư New Zealand

Cơ hội định cư New Zealand – một quốc gia đáng sống hàng đầu thế giới đã trở nên dễ dàng hơn với chính sách định cư diện kinh doanh và […]

Định cư Vanuatu

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2017, Chính phủ Cộng hòa Vanuatu đã triển khai Chương trình Hỗ trợ Phát triển (DSP) nhằm mục đích gây quỹ để hỗ trợ cơ sở hạ tầng và thúc đẩy phát triển […]

Đặt hẹn tư vấn các chương trình
Đầu tư tại Caribbean

error: Tính năng đã bị khóa